Frågor & Svar

Varför har Knowit infört en extern Whistleblower-funktion?

Syftet med att inrätta en Whistleblower-funktion hos Knowit är att skapa möjlighet att påtala allvarliga oegentligheter eller missförhållanden för att skydda medarbetare och organisation.

Vad har Interactive Security för uppgift?

Interactive Security fungerar som externt ombud för Knowits Whistleblower-funktion. Det innebär att de har som uppgift att hantera alla inkommande ärenden och se till så att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Knowit. Interactive Security utreder däremot inte anmälan.

Kan jag få hjälp före jag lämnar min anmälan?

Det går bra att kontakta Interactive Security före du lämnar din anmälan. Interactive Security kan hjälpa dig att ställa frågor till de utredningsansvariga hos Knowit om du är osäker på hur ditt ärende ska hanteras.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst inom Knowits verksamhet som iakttagit en misstänkt händelse.

Vad kan man anmäla?

En whistleblower-funktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter och oetiska förhållanden inom en organisation. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Likaså allvarliga former av diskriminering och trakasserier/sexuella trakasserier. Om du är osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det sker någon utredning om Knowit bedömer att det inte är ett ärende för Whistleblower. Funktionen får absolut inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos Knowit.

Vem kan man anmäla?

Enligt Integritetsskyddsmyndighetens föreskrift kan en Whistleblower-funktion endast användas för att anmäla händelser som gäller personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

Joakim Pilborg eller Christina Johansson hos Knowit i samråd med Knowits koncernchef Per Wallentin. I de eventuella fall där någon av ovanstående är föremål i anmälan involveras den/de aldrig i utredningen, i de fallen görs utredningarna i samråd Knowits styrelseordförande.

Finns det en risk att mina kontaktuppgifter lämnas över till Knowit?

Interactive Security har säkra och tydliga rutiner för hur dina person- och kontaktuppgifter behandlas. Dessa kommer inte att lämnas vidare till Knowit utan din tydliga tillåtelse.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar ändå att du lämnar kontaktuppgifter för att Interactive Security ska kunna kontakta dig om det behövs mer information om din anmälan.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ärendet kontaktas Interactive Security, via ärendenummer.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns tre olika sätt att lämna sin anmälan.

  • Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
  • Ringa till Interactive Security, vardagar 08.00-16.30 på nummer 0770-45 56 72
  • Skriva brev till Interactive Security på adressen: Interactive Security, "Knowit", Norrgatan 10, 432 41 Varberg.