English Norwegian Swedish

  1. Anonymitet
  2. Oegentlighet
  3. Om uppgiftslämnaren
  4. Förhandsgranska
  5. Skickat
 

Din anmälan kan ske helt anonymt.

I sista steget i din anmälan, kan du dock frivilligt välja att lämna kontaktuppgifter. Dessa används i så fall om Knowit behöver kompletterande uppgifter. Knowit kontaktar då Interactive Security som tar ny kontakt med dig som uppgiftslämnare. Interactive Security lämnar aldrig över kontaktuppgifter till Knowit utan din tydliga tillåtelse.

Laddar...