English Norwegian Swedish

Lämna en ny anmälan här

Knowit anlitar Interactive Security som externt ombud för mottagande av anmälningar för sin Whistleblower-funktion. Du kan lämna din anmälan helt anonymt.

När du lämnat din anmälan rapporterar Interactive Security vidare ärendet till i första hand Joakim Pilborg och i andra hand Anna Jennehov hos Knowit som i samråd med Knowits koncernchef Per Wallentin beslutar hur din anmälan ska utredas vidare.

Klicka här för att läsa mer om Knowits riktlinjer för Whistleblower-funktionen i sin helhet.