Välkommen till Knowits Whistleblower-funktion hos Interaktiv Säkerhet.

 • Anti-korruption
 • Yttrandefrihet och integritet
 • Kundintegritet
 • Hälsa och säkerhet
 • Hållbarhet i leverantörskedjan
 • Miljöansvar

Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningsformuläret. Du kan välja att anmäla på tre olika sätt:


 • Genom att fylla i formuläret på sidan.
 • Genom att ringa till Interactive Security, vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-45 56 72
 • Genom att skicka brev med din anmälan till:
  Interactive Security
  "Knowit"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Ditt namn. (Frivilligt)
 • Kontaktinformation t ex e-postadress och telefonnummer. (Frivilligt)
 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid samt om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, t ex foton, eller andra dokument.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En Whistleblower-funktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör:

 • Alla former av brottsliga handlingar.
 • Bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, bestickning eller förfalskning.
 • Missbruk av makt eller befogenhet för otillåten eller bakomliggande syfte.
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Allvarliga överträdelser mot Knowits etiska riktlinjer.
 • Allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

En Whistleblower-funktion är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Vem kan anmälas

Enligt Datainspektionens föreskrift så måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en Whistleblower-funktion. Det går endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Knowit.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interactive Security, som agerar externt ombud för alla anmälningar.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer. Detta nummer ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.

När en ny anmälan kommer in till Interactive Security så anonymiseras den omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Knowit.

Det anonymiserade ärendet skickas sedan vidare till Knowit som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interactive Security är helt fristående från Knowit och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Interactive Security registrerar inga IP-adresser, och inga telefonsamtal spelas in.